Chronische pijnklachten

Wanneer iemand chronisch pijn heeft, kan het gebeuren dat hij of zij steeds minder gaat bewegen uit angst om meer pijn te krijgen. Patiënten kunnen daardoor in een negatieve spiraal terecht komen; door minder te bewegen, neemt hun conditie nog verder af, waardoor zij steeds meer pijn krijgen. Graded Activity is een programma dat erop gericht is deze negatieve spiraal te doorbreken. Dit gebeurt door de patiënt geleidelijk aan meer te laten bewegen. Het programma is daarom enerzijds praktisch. De fysiotherapeut gaat samen met zijn patiënt aan te slag om deze stapsgewijs zijn of haar conditie te laten opbouwen. Dit gebeurt aan de hand van een individueel opgesteld oefenschema, dat begint op een haalbaar niveau en met kleine stapjes opbouwt. Patiënten leren hierdoor dat bewegen niet slecht, maar juist goed is om hun algemeen functioneren te verbeteren. Anderzijds is het programma een behandeling die zich richt op het veranderen van het gedrag van de patiënt. Denk hierbij aan het doorbreken van bewegingsangst, het leren omgaan met pijn en het zich leren richten op mogelijkheden in plaats van op beperkingen. Pijnvermindering is geen primair doel, wel het bevorderen van ‘pijncoping’ en zelfmanagement. Werkwijze en aanpak:

  • uitleg en samen algemeen doel bepalen, wat haalbaar en realistisch is.
  • activiteit kiezen, gericht op zelfredzaamheid.
  • beginniveau vaststellen ,wat kunt u, en meetbaar maken.
  • doel bepalen per activiteit en zichtbaar maken in bijv. grafiek.

Op deze manier krijgt u weer meer vertrouwen in uw lichaam. U ervaart dat bewegen juist goed is om het algemeen functioneren te verbeteren. En dat bewegen ook nog leuk kan zijn. Wij werken hierbij volgens de regels van de cognitieve gedragstherapie.