Mindfulness

De Mindfulness binnen onze praktijk is zodanig opgebouwd dat men een vorm van aandachtsvol en moeiteloos bewegen aanleert die past binnen de fysiotherapie. Wat een belangrijk aspect is binnen de mindfulness is een niet oordelende houding. Ervaren wat er is zonder daar een oordeel over te hebben. Door onze ervaring hebben we allemaal gedachtes bij een bepaalde situatie maar wat is er nu echt daar gaan we soms aan voorbij. De vorm van mindfulness die wij hanteren is gebaseerd op twee methodes die het best onderzocht zijn zodat het past binnen de eisen van de huidige fysiotherapie om methodes te kunnen toetsen. Uit onderzoek is gebleken dat na 8 weken training er een toename zichtbaar van de grijze stof in de hersenen. Door mindfulness ontstaat er een betere lichaamsbewustwording die maakt dat je eerder fysiologische aspecten van gevoelens ervaart en hier daardoor ook bewuster mee omgaat. Dit alles zorgt voor een betere balans tussen lichaam en geest wat weer een positieve invloed heeft op pijn en stress management.